simit

1 İsim

Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek

Denizde kullanılan halka biçiminde cankurtaran

İnce bulgur, düğürcük