sincabi

1.SıfatKahverengi ile kurşun rengi arasında olan (renk)

Son Arananlar

Alkol15:36:06
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
miza15:36:03
Kumarda ortaya sürülen para
randıman15:35:58
Verim
RADİKAL15:35:53
Köklü, kesin, kökten
zimmet15:35:53
Üstünde olan şey
iyileşmek15:35:51
Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salâh bulmak
TEMA15:35:45
Aslî konu
Hamam15:35:41
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
gölcük15:35:31
Küçük göl
ayvan15:35:30
Teras, sundurma
belkili15:35:29
Olasılı, muhtemel
kasiyer15:35:28
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
YALITKAN15:35:12
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Mapa15:35:12
Ucu halkalı civata
anı15:35:04
Hatıra
örs15:35:00
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Ahize15:34:59
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
ağa15:34:56
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
hamal semeri15:34:50
Arkalık
velilik15:34:37
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
mümasil15:34:32
Benzeyen, andıran
isteklendirici15:34:32
İstek uyandıran, teşvikkâr
Tığ15:34:30
Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş
salon15:34:26
Bir evin en geniş bölümü
Çarpan balığı15:34:26
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
şen şakrak15:34:24
Çok neşeli, şakrak
haber ajansı15:34:16
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
oyma15:34:11
Oymak işi
cilacı15:34:02
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
tedvin etmek15:33:57
derlemek
yargıtay15:33:53
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
tepsi15:33:52
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
operacı15:33:51
Opera sanatçısı
Tenzih15:33:47
Arılama, kusur kondurmama
beden eğitimi15:33:47
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
e15:33:44
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
fetva vermek (veya çıkarmak)15:33:41
bir işin yapılabilmesi için yargıda bulunmak
dekorcu15:33:38
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
Vezinli15:33:37
Tartılı
yağışsız15:33:37
Yağışı olmayan, kurak
APAZLAMA15:33:36
Apazlamak işi
kemlik15:33:36
Kötülük
toplu taşıma15:33:33
Bir şehir halkının ulaşım ihtiyacının, çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemi
söz yitimi15:33:31
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
Avurt15:33:29
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
vikont15:33:29
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
Milyar15:33:28
Milyon kere bin, 1.000.000.000
sızıntı15:33:24
Sızan şey
ERDEM15:33:21
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
ofis15:33:15
İş yeri, daire, büro
acele etmek15:33:15
çabuk davranmak, ivmek
subay15:33:14
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
ev bark15:33:14
Ev, mülk
hezeyan15:33:13
Saçmalama
öncü15:33:11
Önde gidip haber ulaştıran kimse
Ambalaj15:33:09
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
gayrimenkul15:33:04
Taşınmaz
Patates15:32:56
Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki (Solanum tuberosum)
nihilizm15:32:55
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
Stalagmit15:32:54
Dikit
FONKSİYON15:32:46
İşlev
Yedek15:32:43
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
yalınlık15:32:36
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
uçan top15:32:29
Voleybol
ele geçmek15:32:26
yakalanmak
supara15:32:21
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
Kahinlik15:32:19
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
eyyamcı15:32:18
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
resesif15:32:16
Çekinik
gizleme15:32:13
Gizlemek işi
Telli15:32:10
Teli olan
tepir15:32:02
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
İşve15:32:02
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
izafiyet15:31:55
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
KONTRATAK15:31:52
Karşı akın, karşı saldırı
MUHTEL15:31:52
Düzeni bozulmuş, bozuk
yiv15:31:50
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
ruhani15:31:46
Ruhla ilgili
Meşru15:31:42
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
eglog15:31:40
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
yapı malzemesi15:31:40
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
kameriye15:31:34
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
hikmetli15:31:33
Bilgece
İşlem15:31:32
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
perese15:31:27
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
sefer15:31:26
Yolculuk
duyarlılık15:31:25
Duyarlı olma durumu
şafak15:31:23
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
dağıtılma15:31:17
Dağıtılmak işi
itham15:31:11
Suçlama, suçlu görme
istirahat15:31:09
Dinlenme, rahat etme
bozuk çalmak15:31:09
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
Arabalı vapur15:31:06
Arabaya taşıyan vapur, vapur, araba vapuru
MİRAT15:31:04
Ayna
mirasçı15:31:03
Kendisine miras kalan, varis
iş yapmak15:31:02
çalışmak
küllük15:31:02
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
milletvekili15:31:00
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
özenti15:30:59
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
basıölçer15:30:56
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
ÜLGER15:30:55
Kadife, şeftali vb. nin üzerinde bulunan ince tüy
laf15:30:44
Söz, lâkırdı
maden suyu15:30:43
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
delgi15:30:38
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
imgelem15:30:37
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
ana deniz bilimi15:30:35
Oşinografi
eder15:30:34
Fiyat, paha
nesil15:30:32
Göbek, kuşak
hidrolik15:30:28
Su ile ilgili
manivela15:30:26
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
Ön15:30:18
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
örtülü15:30:18
Örtüsü olan
argaç15:30:17
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
aport15:30:15
Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk
inkıta15:30:11
Kesilme, kesinti
görüşme15:30:10
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
çökelek15:30:07
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
sanayi15:29:57
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
koordinat15:29:56
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
namaz niyaz15:29:48
İbadet
Kadim15:29:46
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
BEDAHETEN15:29:44
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
cirit15:29:44
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
meze15:29:44
İçki içilirken yenilen yiyecek
polo15:29:42
Çevgen
Bakış15:29:40
Bakmak işi veya biçimi
süt şekeri15:29:38
bk. lâktoz
ihtikâr15:29:37
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
düzenbazlık15:29:33
Düzenbaz olma durumu
dirlik15:29:29
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim