sokranmak

1 nsz

Söylenmek, homurdanmak, isteksiz iş görmek