somya

1 İsim

Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet

Cümle 1: Onu uyandıran hafif bir somya gıcırtısı olmuştu. - Sait Faik Abasıyanık