son vermek

1

bitirmek, sona erdirmek

Cümle 1: Çok geçmeden büyük ağabeyim bu anarşiye son vermek ihtiyacını duydu. - R. N. Güntekin