sonuçlamak

1 -i

Sonuca ulaştırmak, sonuçlandırmak, bitirmek

Cümle 1: Bu konuşmayı artık sonuçlayalım.

Sonuç vermek; yol açmak