soru

1 İsim

Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual

Cümle 1: Minicik ellerini uzatarak, bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda! - O. S. Orhon

Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual