sorunsal

1.SıfatÇözümü belli olmayan
Doğru olma ihtimali bulunmakla birlikte, şüphe uyandıran, kesin olmayan, problematik

Son Arananlar

sorunsal11:26:43
Çözümü belli olmayan
KİMİ ZAMAN11:26:43
Ara sıra, bazen
el alem11:26:42
Herkes, el gün, yabancılar
Evlek11:26:41
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
Eşkıya11:26:40
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
tuhaflık11:26:39
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
budun bilimci11:26:38
Budun bilimi uzmanı, etnolog
Eritmek11:26:38
Harcayıp tüketmek
RİZİKO11:26:37
Zarara uğrama tehlikesi
Tarla11:26:34
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
masraf etmek11:26:33
para harcamak
seyek11:26:33
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
fiyatlandırma11:26:32
Fiyatlandırmak işi
ilgi göstermek11:26:31
ilgisini esirgememek, belli etmek
Kesenek11:26:30
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
ehliyet11:26:29
Üstat, uzluk
oligarşi11:26:27
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
altın kökü11:26:23
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
gaza11:26:22
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
intiba11:26:21
İzlenim
elde11:26:21
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
Müdevver11:26:18
Yuvarlak
işte11:26:14
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
Pey11:26:13
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
ERMİŞ11:26:10
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
zindan11:26:09
Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer
DİNAMO11:26:08
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
pir11:26:07
Yaşlı, koca, ihtiyar
pigme11:26:04
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
EĞİRMEN11:26:02
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
öpme11:26:01
Öpmek işi
bilimsel toplantı11:25:59
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
tilki üzümü11:25:58
İt üzümü
NEŞE11:25:57
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
indirgeme11:25:55
İndirgemek işi, irca
mey11:25:51
Şarap
pasaj11:25:50
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
AKICI11:25:49
Akma özelliği olan
yapı taşı11:25:47
Binanın ağırlığını çeken esas taş, çeki taşı
anüs11:25:46
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
ataerkil11:25:43
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
kıvırcık koyun11:25:42
bk. kıvırcık
Cehil11:25:41
Bilgisizlik, bilmezlik
uyarlama11:25:40
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
amelî11:25:39
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
saparta11:25:38
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
ZEBERCET11:25:38
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
ayrıcalık11:25:37
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
dürüstlük11:25:35
Doğruluk
başlık vermek11:25:32
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
Kuduz11:25:23
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
gömü11:25:18
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
akim kalmak11:25:17
sonuca ulaşamamak, başarı sağlayamamak
zahmetsiz11:25:13
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
eyeri boş kalmak11:25:12
binicisi ölmek
Badminton11:25:10
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
kavis11:25:05
Eğmeç, yay
bin11:25:05
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
olgu11:25:04
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
benzetme11:24:58
Benzetmek işi
cendere11:24:57
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
mahir11:24:55
Becerikli
mesabe11:24:53
Derece, değer, rütbe
aşamalı11:24:53
Aşaması olan, kademeli
suna11:24:52
Erkek ördek
bitim11:24:49
Bitmek işi
karalama11:24:48
Karalamak işi
kütük11:24:43
Kalın ağaç gövdesi
hafıza kaybı11:24:32
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
hile11:24:31
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
içit11:24:28
İçilecek şey
yoz11:24:26
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
şaşırmak11:24:26
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
yedirip içmek11:24:25
beslemek
korungalık11:24:24
Tirfil tarlası
Arlı11:24:23
Namuslu, utangaç, sıkılgan
teşyi11:24:22
Uğurlama
babalık11:24:21
Baba olma durumu
kumar ebesi11:24:20
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
evren bilimi11:24:15
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
GÜVEN11:24:12
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
arpacık soğanı11:24:01
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
keskinlik11:24:00
Keskin olma durumu
radyo oyunu11:23:59
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
şikayet11:23:59
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
rafinaj11:23:55
Arıtım
idrar11:23:51
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
zaç yağı11:23:51
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
gönüllü11:23:50
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
ayyuk11:23:48
Göğün en yüksek yeri
itici11:23:47
İtme işini yapan
APAÇIK11:23:46
Çok açık, çok belirgin
İçtenlikle11:23:45
İçten bir biçimde, samimiyetle
yazılı emir11:23:43
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
bakaç11:23:42
Dürbün
GELENEK11:23:41
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
karacılık11:23:40
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
füme11:23:40
Duman rengi
göğüs11:23:39
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
zararlı11:23:32
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
tropikal bitki11:23:28
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
zenne11:23:27
Kadın (eşyası)
adamkökü11:23:27
bk. adamotu
İKİLİK11:23:26
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
eyyam11:23:24
Günler
Halef11:23:24
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
müzekkere11:23:23
Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı
Tercüman11:23:19
Çevirici, dilmaç
Anlam11:23:17
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
NEOPLAZMA11:23:15
Yeniden oluşan doku
iyi hoş (ama)11:23:14
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
Kabare11:23:12
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
EVREN11:23:12
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
Gülmece11:23:11
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
tekin11:23:10
Boş, içinde kimse bulunmayan
rum11:23:08
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
Şerare11:23:07
Kıvılcım, çakım, çakın
töre bilimi11:23:07
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
Metropol11:23:07
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
kabahatli11:23:06
Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli
tezyini11:23:06
Bezemecilikle, süslemecilikle ilgili
ŞEHZADE11:23:06
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
pozitif11:23:04
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
transfer11:23:03
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
Azıcık11:23:02
Çok az, biraz
tasfiye etmek11:23:02
arıtmak, temizlemek
DEDEKTİF11:23:01
bk. detektif
Teminat11:23:00
Garanti, güvence
koltuk altı11:22:59
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
ARAŞTIRMA11:22:58
Araştırmak işi, taharri