sorunsal

1 Sıfat

Çözümü belli olmayan

Doğru olma ihtimali bulunmakla birlikte, şüphe uyandıran, kesin olmayan, problematik