soy

1 İsim

Manzum söz

Cümle 1: Boy boyladı, soy soyladı. - Dede Korkut

Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sulâle

Cümle 1: Hükümdar soyu. Cümle 2: Bizler hadi neyse, böyle biraz gülünç bir adamın hafif adına katlanalım ama, yarın, bizim soyumuzdan kimlerin yetişeceğini kim bilir. - M. Ş. Esendal

Sıfat

İyi ve üstün nitelikleri bulunan

Cins, tür, çeşit