spiker

1 İsim

Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse

Cümle 1: Oyuncuların düşüncelerini de seyircilere ancak spikerler iletir. - S. Birsel