stajyerlik

1.İsimStajyer olma durumu

Son Arananlar

zayıf11:41:34
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
malakit11:41:33
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
konuşkan11:41:33
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
dilinme11:41:31
Dilinmek işi
asım11:41:31
Asma işi
alık11:41:30
Akılsız, sersem, budala, ebleh
dinlenme11:41:29
Dinlenmek işi, istirahat
İleri gelenler11:41:27
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
yalın ayak11:41:26
Ayakları çıplak
Uyak11:41:25
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
mi11:41:23
bk. mı / mi
Atatürkçü11:41:22
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
mika11:41:19
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
ağustos böceği11:41:18
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
yakın11:41:17
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
mehil müddeti11:41:17
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
TARAK11:41:14
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
şevket11:41:13
(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
sapaklık11:41:11
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
müşabih11:41:10
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
dünya ahret kardeşim olsun11:41:10
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
mayası bozuk11:41:09
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
çoğunlukla11:41:07
Çoğunluğa dayanılarak
karıştırmak11:41:07
İçinde ne olduğunu anlamak veya aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak
yanıt11:41:07
Cevap
kadar11:41:06
Büyüklüğünde, genişliğinde
kalp acısı11:41:02
Büyük üzüntü
ayaklı11:41:01
Ayağı olan
tahminî11:41:00
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
börülce11:41:00
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
ara bozuculuk11:40:59
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
çekiştirme11:40:58
Çekiştirmek işi
arabozan11:40:57
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
bahis açmak (veya açılmak)11:40:57
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
yeryüzü11:40:54
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
göz yummak11:40:54
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
tümsek11:40:51
Küçük tepe
barata11:40:51
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
Isırgın11:40:49
İsilik
Semere11:40:48
Yemiş, meyve, ürün
BAYAĞI11:40:48
Aşağılık, pespaye
iftira11:40:48
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
çöplenme11:40:47
Çöplenmek işi
Sarışın11:40:47
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
lepiska11:40:46
Leipzig şehrinde üretilen ipek
deveranıdem11:40:45
Kan dolaşımı
kan kanseri11:40:45
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
diktacılık11:40:44
Dikta yanlısı olma durumu
yeni ay11:40:43
Ayça, hilâl
yüz kalıbı11:40:42
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
deniz aynası11:40:40
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
Cop11:40:39
Kalın kısa değnek
Seçmeci11:40:38
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
Badi11:40:36
Ördek
çalışma odası11:40:35
İçinde iş yapılan oda
zevzek11:40:34
Tatsız ve çok konuşan, geveze
Kulun11:40:33
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
YENİ11:40:32
Kullanılmamış olan
ufuk çizgisi11:40:31
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
kargı11:40:31
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
Seyyah11:40:30
Gezgin, turist
ekin11:40:29
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
Madik11:40:26
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
Budunsal11:40:23
Kavmî, etnik
Suvarma11:40:22
Suvarmak işi
KUNDA11:40:19
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
solgun11:40:18
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
söylev11:40:16
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
Pirzola11:40:13
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
çıplak11:40:12
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
çük11:40:11
Erkeklik organı
Kotlet11:40:09
Pirzola
unutturma11:40:04
Unutturmak işi
musluk11:40:03
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
mısır turnası11:40:02
İbis
insaniyet11:39:59
İnsanlık
gövem11:39:58
Sığırlara dadanan zar kanatlı bir tür sinek
aramak11:39:58
Bir yöntem bulmaya çalışmak
pudralık11:39:58
Pudra kutusu
alma11:39:57
Almak işi
balık baştan kokar11:39:53
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
yaramaz olmak11:39:51
yaramazlaşmak
taun11:39:50
Veba hastalığı
halat11:39:49
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
malul11:39:49
Sakat (kimse)
güçsüz11:39:47
Gücü olmayan, âciz
sığırcık11:39:44
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
kurgu11:39:42
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Namdar11:39:42
Ünlü
Ucuzluk11:39:41
Ucuz olma durumu
deniz ataşesi11:39:40
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
kütle11:39:39
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
Hısım11:39:39
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
kara yolu11:39:38
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
yükselti11:39:38
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
Ürdünlü11:39:36
Ürdün halkından olan kimse
önem vermek11:39:35
değer vermek, önemli saymak
müptezel11:39:33
Saygınlığını yitirmiş
LÖK11:39:32
Bir tür erkek deve
uhrevi11:39:32
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
bok atmak11:39:29
(birine) leke sürmek, kara çalmak
İhtiyar11:39:28
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
güldürü11:39:27
Güldürme özelliği olan
portakal11:39:27
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
zıhlama11:39:26
Zıhlamak işi veya durumu
Mangan11:39:25
Manganez
geçici11:39:22
Çok sürmeyen
çentme11:39:22
Çentmek işi
serbest bırakmak11:39:21
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
Uzaklık11:39:19
Uzak olma durumu, ıraklık
difteri11:39:18
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
düşünmek11:39:17
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
küreyve11:39:16
Yuvar
açacak11:39:15
Açmaya yarayan araç
tar11:39:14
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
tekil11:39:14
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
Yerinde11:39:12
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
kaliforniyum11:39:11
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
sadık11:39:11
Doğru, gerçek
silgi11:39:10
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
boyama11:39:10
Boyamak işi
zararda olmak11:39:08
alış verişte kâr elde edememek
vabeste11:39:06
Bağlı
Bülbül11:39:06
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
dilleşmek11:39:05
Dırlaşmak
gök adası11:39:01
bk. gök ada
Miktar11:38:59
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
terme11:38:57
Bir tür yaban turpu
biraz11:38:54
Kısa bir süre için
götürme11:38:53
Götürmek işi