tümsek

1.İsimKüçük tepe
Cümle 1: Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseği atladım. Kıyıdayım. - O. V. Kanık
Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik
Cümle 1: Bu uzun hayalden birdenbire önümde bir tümsek beni uyandırdı. - H. E. Adıvar

Son Arananlar

tümsek11:40:51
Küçük tepe
barata11:40:51
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
Isırgın11:40:49
İsilik
Semere11:40:48
Yemiş, meyve, ürün
BAYAĞI11:40:48
Aşağılık, pespaye
iftira11:40:48
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
çöplenme11:40:47
Çöplenmek işi
Sarışın11:40:47
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
lepiska11:40:46
Leipzig şehrinde üretilen ipek
deveranıdem11:40:45
Kan dolaşımı
kan kanseri11:40:45
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
diktacılık11:40:44
Dikta yanlısı olma durumu
yeni ay11:40:43
Ayça, hilâl
yüz kalıbı11:40:42
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
deniz aynası11:40:40
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
Cop11:40:39
Kalın kısa değnek
Seçmeci11:40:38
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
Badi11:40:36
Ördek
çalışma odası11:40:35
İçinde iş yapılan oda
zevzek11:40:34
Tatsız ve çok konuşan, geveze
Kulun11:40:33
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
YENİ11:40:32
Kullanılmamış olan
ufuk çizgisi11:40:31
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
kargı11:40:31
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
Seyyah11:40:30
Gezgin, turist
ekin11:40:29
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
Madik11:40:26
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
Budunsal11:40:23
Kavmî, etnik
Suvarma11:40:22
Suvarmak işi
KUNDA11:40:19
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
solgun11:40:18
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
söylev11:40:16
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
Pirzola11:40:13
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
çıplak11:40:12
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
çük11:40:11
Erkeklik organı
Kotlet11:40:09
Pirzola
unutturma11:40:04
Unutturmak işi
musluk11:40:03
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
mısır turnası11:40:02
İbis
insaniyet11:39:59
İnsanlık
gövem11:39:58
Sığırlara dadanan zar kanatlı bir tür sinek
aramak11:39:58
Bir yöntem bulmaya çalışmak
pudralık11:39:58
Pudra kutusu
alma11:39:57
Almak işi
balık baştan kokar11:39:53
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
yaramaz olmak11:39:51
yaramazlaşmak
taun11:39:50
Veba hastalığı
halat11:39:49
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
malul11:39:49
Sakat (kimse)
güçsüz11:39:47
Gücü olmayan, âciz
sığırcık11:39:44
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
kurgu11:39:42
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Namdar11:39:42
Ünlü
Ucuzluk11:39:41
Ucuz olma durumu
deniz ataşesi11:39:40
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
kütle11:39:39
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
Hısım11:39:39
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
kara yolu11:39:38
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
yükselti11:39:38
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
Ürdünlü11:39:36
Ürdün halkından olan kimse
önem vermek11:39:35
değer vermek, önemli saymak
müptezel11:39:33
Saygınlığını yitirmiş
LÖK11:39:32
Bir tür erkek deve
uhrevi11:39:32
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
bok atmak11:39:29
(birine) leke sürmek, kara çalmak
İhtiyar11:39:28
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
güldürü11:39:27
Güldürme özelliği olan
portakal11:39:27
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
zıhlama11:39:26
Zıhlamak işi veya durumu
Mangan11:39:25
Manganez
geçici11:39:22
Çok sürmeyen
çentme11:39:22
Çentmek işi
serbest bırakmak11:39:21
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
Uzaklık11:39:19
Uzak olma durumu, ıraklık
difteri11:39:18
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
düşünmek11:39:17
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
küreyve11:39:16
Yuvar
açacak11:39:15
Açmaya yarayan araç
tar11:39:14
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
tekil11:39:14
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
Yerinde11:39:12
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
kaliforniyum11:39:11
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
sadık11:39:11
Doğru, gerçek
silgi11:39:10
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
boyama11:39:10
Boyamak işi
zararda olmak11:39:08
alış verişte kâr elde edememek
vabeste11:39:06
Bağlı
Bülbül11:39:06
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
dilleşmek11:39:05
Dırlaşmak
gök adası11:39:01
bk. gök ada
Miktar11:38:59
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
terme11:38:57
Bir tür yaban turpu
biraz11:38:54
Kısa bir süre için
götürme11:38:53
Götürmek işi
din11:38:53
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
Nagehan11:38:50
Ansızın, birdenbire, ani olarak
asma yaprağı11:38:50
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
vuru11:38:49
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
göğüs cerrahisi11:38:47
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
nur yüzlü11:38:47
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
hücre bilimi11:38:44
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
sınaî11:38:44
Sanayi ile ilgili
Solo11:38:38
Bir kişi tarafından söylenen veya çalınan müzik parçası
doku bilimi11:38:37
Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji
ağrı kesici11:38:37
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
yapaylık11:38:34
Yapay olma durumu, sunîlik
ebe11:38:31
Doğum işini yaptıran kadın
görevden almak11:38:30
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
KARA KIŞ11:38:29
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
hoş görmek (veya karşılamak)11:38:26
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
kısıtlı11:38:23
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
SEZGİ11:38:20
Sezme yeteneği, feraset
ESKİ11:38:19
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
Baygın11:38:18
Bayılmış, kendinden geçmiş
KIRITKAN11:38:16
Her zaman kırıtan
bamya11:38:15
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
yol azığı11:38:14
Yol boyunca yenilecek maddeler
AKSAK11:38:12
Aksayan, hafifçe topallayan
TUGAY11:38:11
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
Ana kent11:38:11
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
tahsil11:38:09
(para için) Alma, toplama
GÜVENÇ11:38:09
Güvenme duygusu, itimat
epey11:38:08
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
kalaba11:38:07
Kalabalık
gibi11:38:07
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
Naz11:38:06
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
MUHTIRA11:38:04
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
açı11:38:03
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
bulmak11:38:01
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
NİSPET11:38:00
Oran