türlü

1 Sıfat

Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif

İsim

Çeşit veya çeşitleri toplayan daha geniş bir bölüm

Zarf

Herhangi bir yolda, herhangi bir biçimde

Cümle 1: Bu düşünce, iki türlü anlatılabilir. Cümle 2: Klâsik şiirin yıkıldığından beri, şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor. - Y. K. Beyatlı

İsim

Çeşitli sebzelerle pişirilen etli yemek