tıpatıp

1 Zarf

Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı

Cümle 1: Şu dedim bu dedim, hiçbirisi tıpatıp uymadı. - Sait Faik Abasıyanık