tıpkıçekim

1 İsim

Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim

Bu yöntemle elde edilen kopya, fotokopi