tırpan

1 İsim

Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak

Karşı güreşçinin ayak bileklerine ayaktayken hızla ayak vurma ve onu yere devirme