tırtıl

1.İsimKelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
2.İsimÇevresinde kertikler bulunan ve işlenecek parça üzerine bastırılarak bu kertiklerin izini parçaya basmaya yarayan çelik disk
Pulların veya metal paraların kenarındaki kertikleri oluşturan çıkıntılardan her biri
Cümle 1: Bu pulların tırtıllarından biri kopmuş.
Tankın her türlü arazide yol almasını sağlayan, her bir yanındaki tekerleklerini içine alan tırnaklı metal şerit, palet
Bir şeyin kenarına çizilen zincir gibi çiçeklerden yapılan süs
Maraş işi veya diğer elbise nakışlarında kullanılan altın veya gümüş gereç

Son Arananlar

reislik05:29:35
Başkanlık
Hristiyan05:29:27
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
mıntıka05:29:23
Bölge
mevzuubahis05:29:17
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
Statolit05:29:07
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
klas05:29:03
Sınıf
oyma05:24:30
Oymak işi
yenik düşmek05:24:02
yenilmek, mağlûp olmak
keşkek05:21:29
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
kakao05:19:56
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
HAZCILIK05:19:56
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
kılıç oyunu05:17:35
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
kış05:17:00
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
kümeleşme05:52:45
Kümeleşmek işi
sperm05:52:43
bk. sperma
vareste kalmak05:52:17
kurtulmak
külhanbeyi ağzı05:52:16
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
köy muhtarı05:51:18
Köyü idare eden kimse, mutar
köy ağası05:51:07
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
köstek05:50:22
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
liga05:50:21
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
matem05:50:03
Yas
broş05:50:02
Kadınların takındıkları süs iğnesi
yozlaşma05:49:43
Yozlaşmak işi, tereddi
mirasyedi05:49:26
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
omur05:49:15
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
ister istemez05:49:02
Zorunlu olarak, elinde olmadan
Çektiri05:48:56
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
ORGAZM05:48:48
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
05:48:44
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
Aut05:48:42
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
politika yapmak05:48:30
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
taassup05:48:25
Bağnazlık
Yerinde05:48:13
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
US05:48:11
Akıl
zahir05:48:03
Açık, belli
ak05:47:57
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
müteakip05:47:54
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
heyecan05:47:45
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
havlu05:47:29
Kurulanmaya yarar havlı bez
köse05:47:21
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
keyifli05:47:18
Keyfi yerinde, neşeli
şelale05:47:11
Büyük çağlayan, çavlan
tetiklik05:46:51
Tetik (II) olma durumu
pirifanî05:46:43
İhtiyar (kimse)
selâtin05:46:05
Sultanlar
deve kini05:45:29
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
şano05:45:24
(tiyatroda) sahne
üç boyutlu film05:45:15
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
kireç05:45:06
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
köşe taşı05:45:02
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
ayin05:44:56
Dinî tören, ibadet
hülle05:44:51
Medenî Kanunun kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi
evaze05:44:50
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
tehlike atlatmak05:44:46
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
KALÇA05:44:44
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
Danimarkalı05:44:40
Danimarka halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
kâr etmemek05:44:33
yararı olmamak, etki yapmamak
domalan05:44:32
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
endüstriyel05:44:07
Endüstri ile ilgili, sınaî
müselles05:43:56
Üçgen
ifa etmek05:43:49
yapmak, yerine getirmek
muhabbet tellalı05:43:42
Kadınla erkek arasında yolsuz ilişkilere aracılık eden kimse, pezevenk, kavat
bülbül05:43:31
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
cılk05:43:25
Bozularak kokmuş
yoldaş05:43:25
Yol arkadaşı
piknikçi05:43:23
Piknik yapmayı seven kimse
seramik05:42:55
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
kibarca05:42:47
Kibar bir insana yakışacak biçimde
Kumsal05:42:43
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
Terör05:42:40
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
bilfarz05:42:37
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
izmaritgiller05:42:27
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
ailece05:42:24
Bütün aile birlikte
kahraman05:42:22
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
Rasıt05:42:17
Gözleyici
kaymakam05:42:11
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
yarma05:41:56
Yarmak işi
doğrultu05:41:41
Yön, istikamet
iyimserlik05:41:38
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
çivit otu05:41:34
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
sermest05:41:25
Esrik, sarhoş
bereleme05:41:13
Berelemek işi
kavlıç05:41:08
Fıtık
belirsizlik zamiri05:41:04
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
SUSAM YAĞI05:40:50
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
itibaren05:40:48
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
itiyat etmek (veya edinmek)05:40:35
alışkanlık hâline getirmek
sada05:37:06
bk. seda
iyon05:36:41
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
istinat05:36:22
Dayanma, yaslanma
zehap05:34:51
Sanma, sanı, zannetme
israf05:34:51
Gereksiz yere para, zaman, emek vb.yi harcama, savurganlık, tutumsuzluk
ispalya05:34:32
Herek
irrasyonel05:34:05
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
göğüs kafesi05:33:18
Vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasların oluşturduğu yürek ve akciğerleri koruyan boşluk
ipeka05:32:49
Altın kökü
efe05:32:36
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
intiha05:31:57
Son, sona erme, sonu gelme
hengâme05:31:53
Patırtı, gürültü, kavga
insicam05:31:45
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
insaflı05:31:28
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
inkisar05:31:05
Kırılma
kadınsı05:30:37
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
hissikablelvuku05:30:35
Ön sezi
inceleyici05:30:18
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
uslanma05:30:11
Uslanmak durumu
inançsızlık05:29:55
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
inal05:29:34
Kendisine inanılan kimse
Sınıfsız05:28:21
Sınıfı olmayan
misket oyunu05:28:18
Bilyelerle oynanan oyun
imgesel05:28:10
İmge ile ilgili, hayalî
imbikten çekmek05:27:57
damıtmak
maşer05:27:29
İnsan topluluğu, toplum
indirme05:27:26
İndirmek işi
göz ardı etmek05:27:14
gereken önemi vermemek
duluk05:27:11
Yüz
yuvak05:27:07
Düz toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş
töhmetli05:27:06
Suçlanmış
ima etmek05:27:01
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
Kuru soğan05:27:00
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
iltimaslı05:26:56
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
ilmiye05:26:50
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
anakonda05:26:49
Boğagillerden tropikal Güney Amerika"da yaşayan, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan (Eunectes murinus)
küre kuşağı05:26:46
bk. kuşak
alan korkusu05:26:43
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
ilmek05:26:42
İlmik
Patates05:26:42
Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki (Solanum tuberosum)
gagalı05:26:37
Gagası olan
firavunlaşma05:26:33
Firavunlaşmak işi