tırtıl

1 İsim

Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu

2 İsim

Çevresinde kertikler bulunan ve işlenecek parça üzerine bastırılarak bu kertiklerin izini parçaya basmaya yarayan çelik disk

Pulların veya metal paraların kenarındaki kertikleri oluşturan çıkıntılardan her biri

Cümle 1: Bu pulların tırtıllarından biri kopmuş.

Tankın her türlü arazide yol almasını sağlayan, her bir yanındaki tekerleklerini içine alan tırnaklı metal şerit, palet

Bir şeyin kenarına çizilen zincir gibi çiçeklerden yapılan süs

Maraş işi veya diğer elbise nakışlarında kullanılan altın veya gümüş gereç