taş

1.İsimKimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
Cümle 1: Kireç taşı. Oltu taşı.
Bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme
Cümle 1: Atlama taşı. Değirmen taşı. Cümle 2: Ertesi günü kaldırıp Karacaahmet'e gömdüler, bir taş diken olmadı. - M. Ş. Esendal
Yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme
Cümle 1: Kaldırım taşları düzgün biçimde yerleştirilmişti. Cümle 2: Tophane yukarılarında taştan bir binada oturuyordu. - Sait Faik Abasıyanık
Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli taş
Cümle 1: Yüzük taşı. Bu küpenin taşları o kadar temiz değil.
Dama, domino gibi oyunlarda kullanılan metal, kemik, plâstik veya tahta parçalardan her biri
Bazı organların içinde, özellikle idrar kesesi vb. de oluşan, türlü biçim ve hacimdeki katı madde
Bazı kütlelerden kopan veya koparılan parça
Üstü kapalı bir biçimde söylenen iğneleyici söz, tariz
SıfatTaştan yapılmış, taştan oluşmuş

Son Arananlar

uyuma12:36:45
Uyumak durumu
Denetçi12:36:44
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
ilke12:36:20
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
gün batımı12:36:18
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
kartpostal12:36:09
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
karaman12:36:08
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
babalık12:36:06
Baba olma durumu
Ot12:36:02
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
YARLIGAMA12:35:56
Yarlıgamak işi, mağfiret
mezuniyet12:35:54
İzinli olma durumu
tellâllık12:35:51
Telâllın yaptığı iş
delice12:35:50
Davranışları aşırı, deli gibi olan
muvasalat12:35:48
Bir yere ulaşma, varma
Kurutmalık12:35:47
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
Çekinme12:35:44
Çekinmek işi
Saçak12:35:35
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
Methal12:35:34
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
bilgilik12:35:32
Ansiklopedi
Alaca karanlık12:35:29
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
Komedi12:35:27
Güldürü
yeniçeri12:35:25
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
karaktersiz12:35:24
Karakteri kötü olan
iki yaşayışlı12:35:22
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
tek başına12:35:19
Kendi kendine, yalnız olarak
muharrİR12:35:17
Yazar
motel12:35:11
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
inanç12:35:04
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
siyahlık12:35:02
Siyah olma durumu, kara renk
doğulu12:35:00
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
Kavram12:34:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
AR12:34:51
Argon"un kısaltması
Fıtraten12:34:49
Doğuştan, yaradılışı gereğince
departman12:34:47
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)12:34:46
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
kaymak taşı12:34:46
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
ev sineği12:34:44
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
karaciğer12:34:41
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Viraj12:34:37
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
İbra12:34:35
Aklama, temize çıkarma
Aferin12:34:35
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
karşılıklı12:34:34
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
taht12:34:33
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
ademoğlu12:34:30
İnsan denilen yaratıkların hepsi
Meteorolojik12:34:26
Meteoroloji ile ilgili olan
jeoloji12:34:24
Yer bilimi
karaktersizlik12:34:20
Güvenilir karakteri olmama durumu
tutarlık12:34:16
Uygunluk, insicam
HİDDET12:34:15
Öfke, kızgınlık
birinci12:34:13
Bir sayısının sıra sıfatı
karabakal12:34:07
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
Geçinme12:34:05
Geçinmek işi
kınnap12:34:02
Sicim
akıncı12:33:58
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
Samimiyet12:33:58
İçtenlik
Uyarlama12:33:56
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
ŞİŞKİNLİK12:33:50
Şişkin olma durumu
Malarya12:33:48
Sıtma
su yolu12:33:45
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
gün doğusu12:33:41
Doğu
kevgir12:33:30
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
İrade yitimi12:33:28
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
YANLI12:33:25
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
vefakar12:33:24
Vefalı
mimarlık12:33:22
Mimar olma durumu
buzul bilimi12:33:19
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
VARİS12:33:15
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
İkici12:33:12
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
karşı durmak12:33:02
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
izafiyet12:33:00
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
sundurma12:32:40
Sundurmak işi
Çevirmen12:32:36
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
karınca12:32:35
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
hareketli12:32:34
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
Okazyon12:32:32
Fırsat
tip12:32:30
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
pürüzalır12:32:27
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
Tosun12:32:25
Burulmuş erkek dana
stand12:32:22
bk. stant
yığılmak12:32:20
Çok sayıda birikmek toplanmak
Denizcilik12:32:19
Denizlerde sefer yapma işi
taş kömürü12:32:17
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
ismet12:32:15
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
ibadethane12:32:10
İbadet edilen yer, tapınak
kaparo12:32:07
Pey akçesi
romatizma12:32:07
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
Avutmak12:32:05
Oyalamak
ZIMBIRTI12:32:03
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
cilâ12:32:02
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
Zambiyalı12:32:01
Zambiya halkından olan kimse
Sözcük12:32:00
Kelime
mevzun12:31:58
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
nasır12:31:53
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
sinirsel12:31:50
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
davulcu12:31:46
Davul çalan kimse
kara çalmak12:31:41
birine iftira etmek
Müzekker12:31:39
Eril
prometyum12:31:33
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
Çöplük12:31:28
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Avantaj12:31:25
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
pelesenk ağacı12:31:24
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
minibüs12:31:23
10, 12 kişilik küçük otobüs
Memeliler12:31:22
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
hukukî12:31:20
Hukuk ile ilgili, tüzel
kontralto12:31:16
Kadın seslerinin en kalını
Aşar12:31:11
Ondalık
eğim12:31:11
Eğilmiş olma durumu
Jargon12:31:10
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
Noel12:31:08
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
Na12:31:07
Sodyum"un kısaltması
natürmort12:31:06
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
Gafil12:31:03
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
dağarcık12:31:01
Meşin torba
Silme12:30:59
Silmek işi
Nikotin12:30:54
Tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz, açıkta bırakılınca havadan oksijen alarak esmerleşen, 247°C de kaynayan ve 1,033 yoğunluğunda çok zehirli bir alkaloit (C10H14N2)
yaban ördeği12:30:48
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
akkirpani12:30:47
Ak, fakat kirli
Ilık12:30:46
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
ensesi kalın12:30:45
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
münafık12:30:45
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
TAŞIL12:30:40
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
Velur12:30:31
Kadife
hilali12:30:29
Hilâl biçiminde
gerçekleştirme12:30:29
Gerçekleştirmek işi
termos12:30:21
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
sabık12:30:17
Geçen, önceki, eski
kitap açacağı12:30:17
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
şiirsel12:30:16
Şiir niteliği olan
meymenet12:30:14
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
CAZİBE12:30:13
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
element12:30:11
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde