tas

1 İsim

Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap

Sıfat

Bir tasın alacağı miktarda olan

Cümle 1: İki tas pirinç.

Başa giyilen metal koruyucu

Cümle 1: Tulumbacılar yangınlarda başlarına kalaylı taslar giyerler. - S. Birsel

2 İsim

Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde

Cümle 1: Kireç taşı. Oltu taşı.

Bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme

Cümle 1: Atlama taşı. Değirmen taşı. Cümle 2: Ertesi günü kaldırıp Karacaahmet'e gömdüler, bir taş diken olmadı. - M. Ş. Esendal

Yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme

Cümle 1: Kaldırım taşları düzgün biçimde yerleştirilmişti. Cümle 2: Tophane yukarılarında taştan bir binada oturuyordu. - Sait Faik Abasıyanık

Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli taş

Cümle 1: Yüzük taşı. Bu küpenin taşları o kadar temiz değil.

Dama, domino gibi oyunlarda kullanılan metal, kemik, plâstik veya tahta parçalardan her biri

Bazı organların içinde, özellikle idrar kesesi vb. de oluşan, türlü biçim ve hacimdeki katı madde

Bazı kütlelerden kopan veya koparılan parça

Üstü kapalı bir biçimde söylenen iğneleyici söz, tariz

Sıfat

Taştan yapılmış, taştan oluşmuş