taş basması

1 İsim

Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya

Cümle 1: Masanın üstünde Lahur'da çıkan taş basması bir gazeteye bakıyorum. - F. R. Atay

Bu basım yöntemi