taşra

1 İsim

Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık

Cümle 1: Kendisini İstanbul'da değil, taşra hizmetlerinde süründürür, küçük düşürmek istermiş. - A. Ş. Hisar Cümle 2: Taşrada öğretmenlik ede ede saçı başı ağarmış, tatlı sözlü bir adamdı. - Halikarnas Balıkçısı