tahlil

1 İsim

Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme

Çözümleme, analiz

Cümle 1: Roman tahlili.

Çözümleme