tahsis

1 İsim

Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma