tahsisat

1 İsim

Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek

Bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış para

Cümle 1: Sonra tahsisat yoktur, gelecek sene bütçesine para konulacak diye bir lâkırdı çıkardılar. - M. Ş. Esendal