takatsiz

1 Sıfat

Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz

Cümle 1: Bir ağacın altında hasta, takatsiz, ölü gibi yatıyorum. - Sait Faik Abasıyanık