takip etmek

1

yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek

belli bir yöne gitmek

Cümle 1: Bu yolu takip edince eve varırsınız.

uymak, bir şeyi izlemek

Cümle 1: Modayı takip etmek.

dikkatle dinlemek, anlamak

Cümle 1: Öğretmenin anlattıklarını takip etmek.

kovuşturmak

hemen arkasından gelmek

Cümle 1: Bu hoyrat düşünceleri bir şimşek sür'atiyle taban tabana zıt fikirler takip ediyor. - H. Taner