tanzim

1 İsim

Sıraya koyma, sıralama

Düzeltme, düzenleme, düzen verme, yoluna koyma

Cümle 1: Beş on dakikada tanzim olunan ateş yağmurundan daha ulvî bir manzara... - A. Gündüz