tarafa olmak (veya çıkmak)

1

birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek