tasımlama

1 İsim

Tasımlamak işi

Bir konuyu, nesneyi zihinde biçimlendirme, tasmim