tasarlama

1 İsim

Tasarlamak işi

Cümle 1: Ama tasarlamaların yaman olduğunu biliyoruz. - F. R. Atay Cümle 2: Buradan hangi istikamete yönelmek lâzım geldiğini tasarlaması icap ediyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu