teşekkül

1 İsim

Belli bir varlık ve biçim kazanma

Kurulma

Kuruluş, örgüt

Cümle 1: Burada sözü geçen bu üç teşekkül hakkında bir açıklama yapmak isterim. - Y. K. Karaosmanoğlu