teşrifat

1 İsim

Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü

Kurallara göre davranma