tebdil

1 İsim

Değiştirme

Cümle 1: Bazı Türkler oraya hava tebdiline giderler. - R. H. Karay