tecrübî

1 İsim

Deneye dayanan, deneme ile ilgili