teessür

1 İsim

Üzülme, üzüntü

Cümle 1: Bunun üzerine Naim Efendi ikide bir teessürden boğulan bir sesle söylemeye başladı. - Y. K. Karaosmanoğlu

Duygulanım

Cümle 1: Artık gözümün önünde ölse teessür göstermek istemiyordum. - R. N. Güntekin