teferruat

1.İsimAyrıntılar
Cümle 1: Mustafa Kemal teferruat ile uğraşmayı sevmezdi. - F. R. Atay

Son Arananlar

teferruat23:05:22
Ayrıntılar
enformasyon23:05:20
Danışma, tanıtma
Gril23:05:13
Izgara
ticani23:05:12
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
ağrı kesici23:05:00
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
müdafaa etmek23:04:53
savunmak, korumak
masarika23:04:52
Bağırsakları tutan karın iç zarı
geri çekilmek23:04:49
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
emlak23:04:47
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
işmar23:04:39
El, göz veya baş ile yapılan işaret
murakabe23:04:30
Denetleme, denetim
besi23:04:30
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
günebakan23:04:28
Ayçiçeği
bitkinlik23:04:26
Bitkin olma durumu
En23:04:19
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
kazıklanma23:04:14
Kazıklanmak işi
asma yaprağı23:04:12
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
kaya23:04:07
Büyük ve sert taş kütlesi
diyalekt23:04:05
Lehçe
alkalik23:04:03
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
hayat dolu23:04:00
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
lenfosit23:03:58
Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi
muvakkat23:03:58
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
tokuşma23:03:50
Tokuşmak işi
biat etmek23:03:48
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
fidanlık23:03:46
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
her zaman23:03:39
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
tekir23:03:35
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
kemancı23:03:34
Keman yapan veya çalan kimse
potansiyel23:03:29
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
ihtikâr23:03:27
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
nitelendirme23:03:26
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
SİM23:03:26
Gümüş
resital23:03:24
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
çaprazlama23:03:22
Çapraz olarak, makaslama
gözü görmemek23:03:17
görmez olmak
askeri23:03:16
Askerlikle ilgili, askere özgü
yatkınlık23:03:14
Yatkın olma durumu
yortu23:03:05
Hristiyan bayramı
PREHİSTORYA23:03:04
Tarih öncesi
zaç yağı23:03:03
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
vazife görmek23:03:00
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
çatak23:02:58
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
ağrı sızı23:02:55
Rahatsızlık veren acı, sancı
şüpheci23:02:52
Kuşkucu, septik
lan23:02:48
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
nitelik23:02:42
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
şişmanlık23:02:41
Şişman olma durumu
İMKAN23:02:37
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
entelekt23:02:35
Akıl, zihin, idrak, anlık
yaman23:02:33
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
Sitem23:02:32
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
Şart23:02:31
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
meslektaş23:02:31
Aynı meslekten olan
melez23:02:30
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
sıcakkanlı23:02:26
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
Cüzdan23:02:22
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
nişan almak23:02:20
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek
Ferdi23:02:11
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
teskin23:02:11
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
dok23:02:08
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
tasdik etmek23:02:05
doğrulamak
Asker23:01:58
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
bardak23:01:55
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
ışkın23:01:52
Bir ravent türü
kerem23:01:49
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
manifesto23:01:47
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
maile23:01:45
Aklan
memur23:01:43
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
Ezgi23:01:41
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
Hami23:01:37
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Fotoğraf23:01:34
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
Dev23:01:33
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
su tavuğugiller23:01:32
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
ikrar etmek23:01:22
açıkça söylemek, kabul etmek
İvedilikle23:01:18
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
sabık23:01:16
Geçen, önceki, eski
hakuran23:01:10
Kumru
lâvtacılık23:00:43
Lâvtacının mesleği
monoton23:00:32
Tekdüze, yeknesak
yavşak23:00:26
Bit yavrusu, sirke
Kasem23:00:02
Ant içme, yemin etme
KRON22:59:41
Çek para birimi
taşınmaz22:59:02
Taşınamayan
ölçüp biçmek22:59:01
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
Edebi22:58:41
Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin
peçete22:58:39
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
sevişmek22:58:16
Cinsel ilişkide bulunmak, aşk yapmak
ÇÖPLÜK22:57:42
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
sakaf22:57:30
Çatı, dam
Kertenkele22:57:20
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
kuru incir22:56:24
Özel olarak güneşte kurutulan incir
meşakkat22:56:23
Güçlük, sıkıntı, zorluk
destan gibi22:55:48
uzun yazılmış (mektup)
TUTAMAK22:55:40
Tutamaç
Kaldırma22:55:40
Kaldırmak işi
yayılmacılık22:55:38
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
evham22:55:33
Kuruntular, kuşkular, vehimler
gebre otugiller22:55:27
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
diyalog22:55:26
Karşılıklı konuşma
özlü22:55:17
Özü olan, öz bölümü çokça olan
YANILGI22:55:09
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
müjdeleme22:55:04
Muştulama
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)22:55:02
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
Tan22:55:00
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
hahnyum22:54:44
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
Sayımlama22:54:41
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
abide22:54:26
Anıt
KAZIMA22:54:20
Kazımak işi
kimi22:54:05
Birtakımı, bazısı
istemeye istemeye22:53:59
İstemeyerek, gönülsüzce
tersane22:53:14
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
Yığın22:53:14
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
telaki22:53:12
Buluşma, kavuşma
Besleme22:53:10
Beslemek işi
parlaklık22:53:05
Parlak olma durumu, revnak
mantı22:52:48
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
gülük22:52:44
Hindi
bilgiçlik22:52:42
Bilgiç olma durumu
ırama22:52:40
Iramak işi
tedavül22:52:40
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
fikir (veya birinin fikrini) almak22:52:34
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
savaşma22:52:28
Savaşmak işi, muharebe
TÖRPÜ22:52:26
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
formalite22:52:23
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
emel22:52:16
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
sade22:52:14
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
teşyi22:52:11
Uğurlama
materyal22:52:09
Malzeme, gereç
İDİL22:52:06
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir