tehirli

1 Sıfat

Geciktirilmiş, ertelenmiş

Gecikmeli, rötarlı

Cümle 1: Bu Diyarbakır postası hep tehirlidir. - Sait Faik Abasıyanık