tekerr��r

Son Arananlar

rota20:48:58
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
özlük20:48:55
Bir şeyin durumu, mahiyet
kampus20:48:53
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
Cildiyeci20:48:52
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
bası20:48:50
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
cömert20:48:49
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
sirken20:48:49
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
MİHRAK20:48:47
Odak
memnuniyet20:48:45
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
HILTAR20:48:44
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
kotlama20:48:42
Kotlamak işi
sayeban20:48:39
Gölgelik
beceriklilik20:48:39
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
yıldız bilimci20:48:39
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
Sonra20:48:37
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
Not20:48:35
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
eyyam ağası20:48:28
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
su baskını20:48:26
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
ŞURA20:48:24
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
Niyaz20:48:24
Yalvarma, yakarma
Fulya20:48:20
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
lehim20:48:18
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
Teşkil20:48:17
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
göz altı kremi20:48:15
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
broş20:48:13
Kadınların takındıkları süs iğnesi
elci20:48:12
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
onbaşılık20:48:04
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
Dürüst20:48:02
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
saadet20:48:00
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
enlem20:47:55
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
piyade20:47:48
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
genlik20:47:47
Genişlik
Makine20:47:43
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
çiçeklik20:47:40
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
isteme20:47:39
İstemek işi
TARAK20:47:38
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
yüz kalıbı20:47:38
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
lakerda20:47:37
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
BİBLİYOGRAFYA20:47:36
Kaynaklar, kaynakça
tutkun20:47:34
Gönül vermiş, meftun, meclûp
tef20:47:32
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
nezaket göstermek20:47:28
davranışlarda nazik olmak
rical20:47:20
Erkekler
sağmal20:47:18
Süt veren, sağılan, sağımlı
Dinlence20:47:15
Tatil
devşirmek20:47:08
Katlamak, düzgün duruma getirmek
fil dişi20:47:05
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
çocuk bezi20:47:05
Bebeklerin altına bağlanan bez
tertemiz20:47:04
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
KAYIK20:47:00
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
naçar20:46:58
Çaresi olmayan, çaresiz
bağlı olmak20:46:57
tâbi bulunmak
çirkef20:46:53
Pis ve bulanık su
salhane20:46:53
Kesim evi, kanara, mezbaha
FRENGİ20:46:53
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
çakal20:46:46
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
kiralayan20:46:46
Kiraya veren
korungalık20:46:43
Tirfil tarlası
anıt mezar20:46:42
Görkemli, anıtsal mezar
FAYANS20:46:42
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
ÇİVİT20:46:40
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
öğretim20:46:38
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
MİDE20:46:32
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
Bambu20:46:30
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
hürmet20:46:30
Saygı
hasbıhal20:46:30
Söyleşi, sohbet
BASIM EVİ20:46:29
Bası işi yapılan yer, matbaa
kıvırcık koyun20:46:19
bk. kıvırcık
resital20:46:18
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
METALİK20:46:15
Madensel, madenle ilgili
fırın20:46:15
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
güneş saati20:46:04
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
tarihsel20:45:30
Tarihî
öneze20:45:30
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
Kara çalmak20:45:24
birine iftira etmek
salkım ağacı20:45:21
Akasya
İSTİBAT20:45:18
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
berabere bitmek20:45:14
(oyun, yarışma) takımların aynı sayıyı almasıyla sonuçlanmak
fol20:45:13
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
çok eşlilik20:45:13
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
zaman dizini20:45:10
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
görevden almak20:45:07
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
ÇALGI20:45:04
Müzik aleti, enstrüman
sinsi20:44:55
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
kâr etmemek20:44:47
yararı olmamak, etki yapmamak
Bazuka20:44:47
Roketatar
Yengeç dönencesi20:44:44
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
Yaban eşeği20:44:41
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
mışıl mışıl20:44:40
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
hunhar20:44:39
Kana susamış, kan dökücü
ahenksiz20:44:37
Uyumsuz, düzensiz
Aş evi20:44:34
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
meşin gibi20:44:33
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
layiha20:44:20
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
turşu suyu20:44:19
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
GELİR20:44:12
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
tavsiye etmek20:44:07
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
paralık20:44:06
Herhangi bir para değerinde olan
sarfınazar etmek20:43:55
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
iç yüz20:43:51
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
azimet20:43:48
Gidiş
kalamar20:43:45
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
öz saygı20:43:41
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
L demiri20:43:38
Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk
softa20:43:32
Medrese öğrencisi
ağır canlı20:43:31
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
yat kulübü20:43:03
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
mahkum20:43:03
Hüküm giymiş, hükümlü
ENDİREKT20:43:00
Doğrudan değil, dolaylı
kinetik20:42:59
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
ceylân bakışlı20:42:58
Süzgün ve tatlı bakışlı
eksilme20:42:45
Eksilmek işi, tenakus
w20:42:45
Volfram"ın kısaltması
cansız20:42:44
Canını yitirmiş, ölmüş
ÜŞENME20:42:31
Üşenmek işi
yardımlaşma20:42:29
Yardımlaşmak işi
merkezkaç20:42:16
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
Yetersiz20:42:15
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
yangın20:42:13
Zarara yol açan büyük ateş
bir araya gelmek20:42:12
bir yerde toplanmak, buluşmak
adilik20:42:10
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
geçiştirmek20:42:05
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
trigonometri20:42:04
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
savsak20:42:04
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
uygunluk20:41:57
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
orta hizmeti20:41:42
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
herek20:41:41
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
çelebi20:41:24
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
Temel önerme20:41:11
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
kalas20:41:09
Kalın biçilmiş uzun tahta