tekin değil

1

(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli

Cümle 1: Ninem, 'akşam saatlerinde hamamlar tekin değildir, insanı çarpar' demişti. - Y. K. Karaosmanoğlu

(insan veya hayvan için) kendisinde doğaüstü bir güç olduğu sanılan, uğursuz, sakınılması gereken