temayül

1 İsim

Bir tarafa eğilme, meyletme

Cümle 1: Musikî ruhların en tabiî temayülleri arasındadır. - A. Ş. Hisar

Belli bir gayeye veya sonuca yönelen faaliyete dönüşmeyen etki gücü, yönseme

Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma

Cümle 1: Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır. - Y. K. Karaosmanoğlu