temelli

1 Sıfat

Herhangi bir nitelikte temeli olan

Cümle 1: Sağlam temelli bir yapı.

Geçici olmayan, sürekli, kalıcı, devamlı, daimî

Cümle 1: Sermet Muhtar, Akşam gazetesinin temelli imzalarından biri oldu. - Y. Z. Ortaç

Zarf

(te'melli) Sürekli olarak

Zarf

Büsbütün, tamamen