tenakuz

1 İsim

Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki