tepke

1.İsimOrganizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
Dıştan gelen bir uyarım sonucunda doğan ve hareket, salgı gibi tepkilere yol açan samimiyetsiz sinir etkinliği

Son Arananlar

tepke19:45:20
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
Otama19:45:16
Otamak işi, tedavi
Misal19:45:14
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
alın19:45:09
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
yumurta hücresi19:45:04
bk. oosfer
Berrak19:45:00
Duru, temiz, aydınlık, açık
kavuklu19:45:00
Kavuk giymiş
akıcılık19:44:55
Akıcı olma durumu
yukarı19:44:52
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
Yazı19:44:50
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
Katar19:44:50
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
keton19:44:39
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
yoğunlukölçer19:44:38
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
son bulmak (veya sona ermek)19:44:34
bitmek, tükenmek
Hizip19:44:31
Bölük, kısım
yoldaş19:44:25
Yol arkadaşı
ciddi19:44:23
Şaka olmayan, gerçek
su geçirmez19:44:18
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
TAHLİL19:44:06
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
TAHIL19:43:58
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
aklı başına gelmek19:43:54
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
Tıkaç19:43:52
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
yetişmek19:43:45
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
Kasımpatı19:43:45
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
anarşi19:43:41
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
kasa19:43:39
Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap
RÜTBE19:43:37
Mertebe, derece, paye
yetişme19:43:34
Yetişmek işi
kokurdan19:43:33
Kalkerli ve karstik özelliği ağır basan yerlerde çukurlukları bol, engebeli arazi
sünnetleme19:43:30
Sünnetlemek işi veya durumu
Radde19:43:28
Derece, kerte
ulaşım19:43:27
Ulaşmak işi
yeter sayı19:43:23
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
Puro19:43:21
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
yelek19:43:16
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
yeryüzü19:43:12
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
öge19:43:12
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
Aromatik19:43:10
Hoş kokulu, aromalı
HIZLI19:43:09
Çabuk, seri, sür"atli
Psikoloji19:43:08
Ruh bilimi, ruhiyat
Çekingen19:43:07
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
Primitif19:43:03
İlkel, iptidaî
Mehil19:43:00
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
yerleşme19:42:59
Yerleşmek işi
bronz19:42:57
Tunç
Po19:42:56
Polonyum"un kısaltması
yerleşke19:42:47
Kampus
Lâtin çiçekleri19:42:40
bk. Lâtin çiçeği
karacılık19:42:31
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
onaylama19:42:31
Onaylamak işi, tasdik
IR19:42:16
bk. yır
yer adı bilimi19:42:16
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
yeniçeri ocağı19:42:07
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
Doğa ötesi19:42:05
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
miyokart19:41:58
Kalp kası
yemenici19:41:42
Yemeni yapan veya satan kimse
çekmece19:41:41
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
DOLAŞIM19:41:34
Dolaşmak işi
DEĞNEKÇİ19:41:30
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
yarı alan19:41:28
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
Takas19:41:21
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
yarlık19:41:18
Hükümdar buyruğu, ferman
Aşağı19:41:08
Bir şeyin alt bölümü
yargıcı19:41:03
Hakem
Ağırbaşlı19:41:02
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
mabet19:41:01
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
A19:40:44
Seslenme bildirir
yaratım19:40:20
Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, kreasyon
merhume19:40:19
Ölmüş Müslüman kadın
kabala19:40:13
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
İHTİYAR19:40:12
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
ikircik19:40:12
İşkil
AGANTA19:39:59
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
yaratık19:39:52
Canlı, mahlûk
öğretim üyesi19:39:46
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
üzüntü19:39:45
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
yaratıcı19:39:39
Yaratma yeteneği olan
üvez19:39:39
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
üvey anne19:39:34
Üvey ana
üstünkörü19:39:27
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
asker olmak19:39:21
askerlik ödevine başlamak
ürperme19:39:16
Ürpermek durumu
yaradılıştan19:39:05
Doğuştan, fıtraten
kaz19:39:04
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
üretme19:39:04
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
tezyin etmek19:39:03
bezemek, süslemek, donamak
ünlem19:38:52
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
yapıştırma19:38:51
Yapıştırmak işi
mazoşist19:38:50
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
ümitli19:38:40
Umutlu
yapım evi19:38:37
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
ümera19:38:29
Buyurucular, beyler, amirler
artist19:38:29
Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr
ümük19:38:24
Boğaz, gırtlak, imik
ülser19:38:20
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
zabit19:38:14
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
ücretsiz19:38:11
Bir karşılık ödemeden alınan
yapılabilirlik19:38:10
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
penis19:38:10
Erkeklik organı
ücret19:38:05
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
Katılma19:37:58
Katılmak işi
üşniye19:37:56
Su yosunları
sağduyulu19:37:55
Sağduyusu olan
yapık19:37:54
Belleme (II)
mahana19:37:51
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
nadiren19:37:50
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
tanzim etmek19:37:50
sıralamak
özverili19:37:49
Özveri ile davranan, özverisi olan, fedakâr
sevap19:37:47
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
özne19:37:43
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
yaptırım19:37:36
Yaptırmak işi
Verimsiz19:37:35
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
anadut19:37:34
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
özlem19:37:34
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
oma19:37:31
Kalça kemiği
özenti19:37:28
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
diyecek19:37:22
Söylenecek söz
KALABALIK19:37:14
Çok sayıda insan topluluğu
matematik19:37:13
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
özür19:37:13
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
aralıklı19:37:13
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
intizamlı19:37:11
Düzgün, düzenli
soru eki19:37:11
Soru kavramı veren mi eki
atlıkarınca19:37:10
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
öz su19:37:08
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
hatırlatma19:37:08
Hatırlatmak durumu, anımsatma
yapağıcı19:37:07
Yün ve yapağı alıp satan kimse
sahte19:37:04
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
riziko19:37:04
Zarara uğrama tehlikesi
Düş kırıklığı19:37:01
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı