tepkime

1 İsim

Tepkimek işi

Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan olay, reaksiyon