tepkime

1.İsimTepkimek işi
Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan olay, reaksiyon

Son Arananlar

aşma19:54:01
Aşmak işi
koşa19:54:00
Çift, eş, ikiz
yanal19:54:00
Yanda olan, yana düşen
inal19:53:57
Kendisine inanılan kimse
SAVUNUCU19:53:56
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
necaset19:53:55
Pislik
iyiye çekmek19:53:54
bir düşünce veya olayı olumlu yönüyle değerlendirmek
ağartı19:53:53
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
koyu yeşil19:53:53
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
kara yolu19:53:46
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
ılgın19:53:45
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
atıl19:53:42
Tembel
koyu lâcivert19:53:39
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
takdir19:53:36
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
İştiyak19:53:35
Göreceği gelme, özleme
dövme19:53:34
Dövmek işi
atacılık19:53:33
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
koyu kır19:53:32
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
korkunç19:53:26
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
İştiha19:53:24
İştah
kaban19:53:23
Dik yokuş
kavrayışlı19:53:21
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
Lavman19:53:19
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
muhtasar19:53:13
Kısaltılmış olan, kısa; özet
sam yeli19:53:12
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
İştahsızlık19:53:12
İştahsız olma durumu
akıllı19:53:10
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
seremoni19:53:07
Tören
Sinolog19:53:02
Sinoloji bilgini
akla yakın19:53:02
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
İşsiz güçsüz19:53:00
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
konuşturma19:53:00
Konuşturmak işi
akan yıldız19:52:58
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
ahşap19:52:55
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
illüstrasyon19:52:50
Resimlerle süsleme
maharet19:52:49
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
dirgen19:52:48
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
iniş aşağı19:52:47
İnişte aşağıya doğru
bızdık19:52:42
Ufak çocuk
itizar19:52:41
Özür dileme
ah çekmek19:52:39
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
gelin çiçeği19:52:39
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
yayma19:52:39
Yaymak işi
Kıvrım19:52:38
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
abaküs19:52:36
Sayı boncuğu, çörkü
güney karamanı19:52:32
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
ZAĞLAMA19:52:27
Zağlamak işi, kılağılama
gelecekçilik19:52:21
Fütürizm
düdüklü19:52:20
Düdüğü olan
of19:52:18
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
SEYRÜSEFER19:52:17
Gidiş geliş, trafik
seçenek19:52:16
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
Yağı19:52:16
Düşman, hasım
gece kuşu19:52:16
Gece gezmesini seven kimse
yamaç19:52:10
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
gayritabiî19:52:07
Doğa dışı, doğaya aykırı
U dönüşü19:52:01
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
eşref19:52:01
Çok onurlu, çok şerefli
eşik19:51:57
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
Türkü19:51:53
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
TÜY19:51:50
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
Turşu19:51:45
Tuzlu suda veya sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
Titreşim19:51:40
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
Şerik19:51:40
Ortak
güldürücü19:51:35
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
eğri büğrü19:51:34
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
yumurta19:51:33
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
tarazlama19:51:29
Tarazlamak işi
endüksiyon19:51:26
Tüme varım
kal19:51:23
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
fahri19:51:21
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
Tekel19:51:20
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
Sığınma19:51:19
Sığınmak işi, iltica
güvenirlik19:51:19
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
Sınırlı19:51:16
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
SİKLON19:51:12
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
elçilik uzmanı19:51:09
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
le19:51:07
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
doymuş19:51:02
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
SES BİRİMİ19:51:01
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
pençe atmak19:50:56
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
dostça19:50:56
Dosta yakışır (biçimde)
utma19:50:55
Utmak işi
hizmetli19:50:53
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
Püren19:50:50
Süpürge otu
benzeşmezlik19:50:49
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
PEKSİMET19:50:46
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
Oğul otu19:50:43
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
benzeşme19:50:42
Benzeşmek işi
haşlanma19:50:40
Haşlanmak işi
İtki19:50:40
Tepi
NİSPET19:50:39
Oran
Nezaketli19:50:32
İnce, nazik
MİTOLOJİ19:50:32
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
benzeşim19:50:32
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
İsviçreli19:50:29
İsviçre halkından olan (kimse)
Müttefik19:50:29
Bağlaşık
belirteç19:50:23
Zarf
beleş19:50:18
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
Müslüman19:50:18
İslâm dininden olan kimse
Müsavat19:50:14
Eşitlik, denklik
rica19:50:14
Dileyiş, dileme, dilek
Peyk19:50:13
Uydu
bekçi19:50:09
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
Meşin yuvarlak19:50:07
(futbolda) Top
gavur19:50:06
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
behişt19:50:03
Cennet, uçmak
MONARŞİ19:49:58
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
ayı balığı19:49:49
Fok
LOGARİTMA19:49:47
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
Kuru soğan19:49:44
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
ayçiçeği19:49:42
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
Kamaşma19:49:36
Kamaşmak işi
ayça19:49:35
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
KALÇA KEMİĞİ19:49:25
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
Japon kaktüsü19:49:21
Sütleğen
İsteme19:49:16
İstemek işi
FASILA19:49:07
Aralık, ara, kesinti
askere alınmak19:49:06
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
anatomi19:49:03
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
asitölçer19:48:54
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
mübalâğa19:48:52
Abartma, abartı
dolma kalem19:48:50
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
pelüş19:48:47
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
İstanbul efendisi19:48:44
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Heves19:48:43
İstek, eğilim, arzu, şevk
eşraf19:48:43
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
arabalık19:48:41
Araba konulan yer, garaj
sahiplik19:48:40
Sahip olma durumu, iyelik
DÖNGEL19:48:38
Muşmula