tespit

1 İsim

Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme

Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme