tesri

1

Çabuklaştırma, hızlandırma

2 İsim

Yasama