testi

1 İsim

Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap

Cümle 1: Kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük. - R. H. Karay

Sıfat

Bir testinin alabileceği miktarda olan