tevek

1 İsim

Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü veya dalı

Üzüm kütüğü, çotuk