tim

1

Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk

Silâhlı kuvvetlerde, belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birliğe verilen ad