tinselcilik

1 İsim

Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm

Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu, her gerçek olanın manevî olduğunu ve maddî olanın yalnızca manevî gerçekliğin bir görünüşü olduğunu veya salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizik ötesi doktrin, spiritüalizm