topçeker

1 İsim

Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot

Sıfat

Top çeken (hayvan veya araç)